Tuyển tập 50 hình ảnh và nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd

hình ảnh và nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd

Blog Startuanit chia sẻ mọi người bộ tuyển tập 50 hình ảnh và nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd cho máy tính và laptop. Pokémon (Nhật: ポケモン Hepburn: Pokemon?) (tiếng Anh: /ˈpoʊkɪˌmɒn, -ki-, -keɪ-/)[1][2] còn được gọi là Pocket Monsters (Nhật: ポケットモンスター Hepburn: Poketto Monsutā?) tại Nhật Bản, là thương hiệu nhượng quyền truyền thông được quản lý bởi The Pokémon Company, một tập đoàn Nhật Bản giữa Nintendo, Game Freak và Creatures.[3] Bản quyền nhượng quyền được chia sẻ bởi cả ba công ty, nhưng Nintendo là chủ sở hữu duy nhất của nhãn hiệu này.[4] Nhượng quyền được tạo bởi Satoshi Tajiri vào năm 1999,[5] và tập trung vào các sinh vật hư cấu gọi là “Pokémon”, mà con người, được gọi là Pokémon Trainers (Tiếng Việt gọi là Những nhà huấn luyện Pokémon), bắt và huấn luyện để chiến đấu với nhau để chơi thể thao. Khẩu hiệu tiếng Anh cho nhượng quyền thương mại là “Gotta Catch ‘Em All”. Các tác phẩm trong thương hiệu nhượng quyền thương mại được đặt trong vũ trụ Pokémon.

Xem thêm: Tuyển tập hình ảnh nhân vật hoạt hình Pikachu vui nhộn vô cũng hài ước

Dưới đây là 50 hình ảnh và nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd:

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 1

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 2

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 3

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 4

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 5

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 6

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 7

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 8

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 9

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 10

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 11

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 12

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 13

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 14

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 15

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 16

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 17

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 18

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 19

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 20

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 21

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 22

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 23

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 24

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 25

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 26

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 27

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 28

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 29

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 30

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 31

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 32

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 33

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 34

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 35

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 36

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 37

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 38

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 39

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 40

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 41

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 42hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 43hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 44

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 45

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 46

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 47

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 48

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 49

hình nền phim hoạt hình Pokemon chất lượng full hd số 50

 

Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.