Tổng hợp các thẻ điều kiện b:if đầy đủ nhất cho Blogger

thẻ điều kiện bi:f

Đối với một template blogger thì thẻ điều kiện b:if hay mở rộng hơn là b:else là yếu tố không thể thiếu, nó giúp bạn có thể điều hướng hiển thị website của bạn một cách tối ưu nhất. Và một khi bạn đã nắm rõ được chức năng và ý nghĩa của những thẻ này thì bạn có thể tùy chỉnh blog cá nhân của bạn dễ như trở bàn tay vậy 🙂

1. Những thẻ điều kiện b:if cơ bản

Ở phần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn những thẻ b:if thường được sử dụng nhất.
1. Thẻ điều kiện cho trang chủ:

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>

2. Thẻ điều kiện cho trang chủ, trang search label, trang archive

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>

3. Thẻ điều kiện cho bài viết (item)

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>

4. Thẻ điều kiện cho trang tĩnh (page)

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>

5. Thẻ điều kiện cho trang tìm kiếm

<b:if cond='data:blog.searchQuery'>

6. Thẻ điều kiện trang Search Label:

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>

7. Thẻ điều kiện cho trang Search Label nhất định

<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Tên nhãn&quot;'>

8. Thẻ điều kiện cho URL nhất định:

<b:if cond='data:blog.url == "URL nhất định"'>

9. Thẻ điều kiện cho bài đăng và trang tĩnh

<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>

10. Thẻ điều kiện cho bài viết đầu tiên

<b:if cond='data:post.isFirstPost'>

11. Thẻ điều kiện cho trang lỗi 404

<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>

12. Thẻ điều kiện cho mobile:

<b:if cond='data:blog.pageType == "data:blog.isMobile"'>

 

2. Những thẻ điều kiện b:if nâng cao

Những thẻ này ít được biết tới và dĩ nhiên chúng cũng rất ít khi được các bạn sử dụng vì không hiểu rõ chức năng của nó, nhưng nếu bạn có thể nắm được thì có thể rất là hữu ích.
1. Thẻ điều kiện khi bài viết có nhãn nào đó

<b:if cond='data:post.labels any (l => l.name == "TÊN NHÃN")'>

2. Thẻ điều kiện IN

<b:if cond='data:blog.pageType in {"static_page","item"}'>

Nội dung chỉ hiển thị Trang Tĩnh và trang Bài Viết

</b:if>

3. Thẻ điều kiện NOT IN

<b:if cond='data:blog.pageType not in {"static_page","item"}'>

Nội dung không hiển thị Trang Tĩnh và trang Bài Viết

</b:if>

4. Thẻ điều kiện AND

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page" and data:blog.pageType == "item"'>

Nội dung hiển thị Trang Tĩnh và Trang Bài Viết

</b:if>

4. Thẻ điều kiện OR

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page" or data:blog.pageType == "item"'>

Nội dung hiển thị hoặc Trang Tĩnh hoặc Trang Bài Viết

</b:if>

Mình chia sẻ bài này một phần để tổng hợp các thẻ b:if cho blogger, một phần là để mỗi phần sử dụng không phải lên google và tìm từng thẻ một, rất mất thời gian.
Nếu bạn thấy bài viết hữu ích thì hãy chia sẻ nó hoặc theo dõi chúng tôi qua Email để không bỏ lỡ bất kỳ một thủ thuật hay nào nhé!

Nguồn: Tôi code

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.