Hướng dẫn thêm Tiện ích Facebook Messenger Chatbox Cho Blogspot

Facebook Messenger Chatbox - StarTuan
 

Thêm tiện ích Facebook Messenger Chatbox Cho Blogspot – Blogger

Giới thiệu:

Đây là code  Facebook Messenger Chatbox dành cho Blogger do mình rút code ra từ plugin của WordPress. Giúp liên hệ giữa khách xem blog và admin website rất tiện lợi. 🙂

Demo:


Xem thêm:Code Tạo hộp chatbox hỗ trợ online cho fanpage facebook

Code:

<!-- StarTuanIt.Net Facebook Messenger -->
<div class="drag-wrapper drag-wrapper-right">
<div data-drag="data-drag" class="thing">
<div class="circle facebook-messenger-avatar facebook-messenger-avatar-type0">
<img class="facebook-messenger-avatar" src="https://rawgit.com/tuan2308/fm/master/facebook-messenger.svg" />
</div>
<div class="content">
<div class="inside">
<div class="fb-page" data-width="310" data-height="310" data-href="https://www.facebook.com/Admin.StarTuan" data-tabs="messages" data-small-header="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true" data-adapt-container-width="true"><div class="fb-xfbml-parse-ignore"><blockquote cite="https://www.facebook.com/Admin.StarTuan"><a href="https://www.facebook.com/ninjateam.org">Loading...</a></blockquote></div></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="magnet-zone">
<div class="magnet"></div>
</div>
</div>
<link type='text/css' rel='stylesheet' href='https://rawgit.com/tuan2308/css/master/style.css' />
<script type='text/javascript' src='https://rawgit.com/tuan2308/js/master/jquery.event.move.js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://rawgit.com/tuan2308/js/master//rebound.min.js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://rawgit.com/tuan2308/js/master/index.js'></script>
<!-- StarTuanIt.Net Facebook Messenger -->

 

Hướng dẫn thêm vào blog:

 1. Copy toàn bộ code trên
 2. Vào chỉnh sửa mẫu chèn toàn bộ code trên thẻ </body>
 3. Thay Admin.StarTuan/ thành địa chỉ fanpage của bạn
 4. Lưu mẫu và xem kết quả

Lưu ý:

Nếu như click vào icon Messenger mà không hiện lên là do blog bạn chưa thêm jQuery
Chèn đoạn code sau trước thẻ </head> trong html:

<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js' type='text/javascript'></script>

Nếu Fanpage tin nhắn không hiện là do chưa thêm Fb root
Chèn đoạn code sau trước thẻ </body> trong html:

<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
 if (d.getElementById(id)) return;
 js = d.createElement(s); js.id = id;
 js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v2.7&amp;appId=802908549822264";
 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.