Thêm hiệu ứng loading đẹp khi chuyển trang cho blogger


Demo ngay trên bài viết này. Các bạn thử refresh hoặc chuyển hướng đến link khác xem :))

Và để thêm hiệu ứng thú vị này vào blog các bạn vui lòng làm theo các bước hướng dẫn đơn giản bên dưới

CSS

Để hiển thị hình ảnh khi load trang như ở trên bạn thêm code sau vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template


#st-loader {
position: fixed!important;
top: 0;
right: 0;
bottom: 0;
left: 0;
z-index: 9999;
background:#0C0C0C
url('https://lh5.googleusercontent.com/-IUnJX0hVrAI/VrnDlK6YRbI/AAAAAAAACec/WFR3ZbHrvWg/s1600/loading.gif')
no-repeat 50% 30%;
color: #FFF;
display: none;
font: 0/0 a;
text-shadow: none;
padding: 1em 1.2em;
}

Bạn có thể thay thế  http://lh5.googleusercontent.com/-IUnJX0hVrAI/VrnDlK6YRbI/AAAAAAAACec/WFR3ZbHrvWg/s1600/loading.gif thành link ảnh muốn hiện khi chuyển trang

Script

Chèn đoạn code bên dưới trước thẻ đóng </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(document.body).append('<div id="st-loader">Loading...</div>');
$(window).on("beforeunload", function() {
// ... Show the Animation `.fadeIn()`
$('#st-loader').fadeIn(1000).delay(6000).fadeOut(1000);
});
//]]>
</script>

Lưu lại và xem kết quả. Chúc các bạn thành công #st-loader { position: fixed!important; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; z-index: 9999; background:#0C0C0C url(‘http://lh5.googleusercontent.com/-IUnJX0hVrAI/VrnDlK6YRbI/AAAAAAAACec/WFR3ZbHrvWg/s1600/loading.gif’) no-repeat 50% 30%; color: #FFF; display: none; font: 0/0 a; text-shadow: none; padding: 1em 1.2em; } //


BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here