Hướng dẫn tạo Sitemap đẹp cho blogspot năm 2020

sitemapblogspot

Bài viết hướng dẫn các bạn tạo sitemap cho blogspot. Lưu ý là sitemap này khác với sitemap mà bạn tạo để gửi trên Google master tool nhé.

Đây là dạng sơ đồ web/blog động nó cập nhật bài viết liên tục trên blog của bạn. Nó giúp cho người đọc có một cái nhìn tổng thể về trang Blog đang truy cập… Nhờ có sơ đồ, người đọc dễ dàng tìm đến các chuyên mục và bài viết chứa những thông tin cần tìm kiếm.
Live Demo: Sitemap

Cách tiến hành:

– Đầu tiên bạn vào Blog => Trang => Trang mới => Chọn HTML và dán đoạn mã code dưới đây vào.

<div id="tabbed-toc">
<span class="loading">Loading...</span></div>
<script type="text/javascript">
  var tabbedTOC = {
    blogUrl: "http://www.startuanit.net/", // Blog URL
    containerId: "tabbed-toc", // Container ID
    activeTab: 1, // The default active tab index (default: the first tab)
    showDates: false, // `true` to show the post date
    showSummaries: false, // `true` to show the posts summaries
    numChars: 200, // Number of summary chars
    showThumbnails: false, // `true` to show the posts thumbnails (Not recommended)
    thumbSize: 40, // Thumbnail size
    noThumb: "http://lh3.ggpht.com/-vpCFysMEZys/UOEhSGjkfnI/AAAAAAAAFwY/h1wuA5kfEhg/s72-c/grey.png", // A "no thumbnail" URL
    monthNames: [ // Array of month names
      "January",
      "February",
      "March",
      "April",
      "May",
      "June",
      "July",
      "August",
      "September",
      "October",
      "November",
      "December"
    ],
    newTabLink: true, // Open link in new window?
    maxResults: 99999, // Maximum post results
    preload: 0, // Load the feed after 0 seconds (option => time in milliseconds || "onload")
    sortAlphabetically: true, // `false` to sort posts by published date
    showNew: 7, // `false` to hide the "New!" mark in most recent posts, or define how many recent posts are to be marked
    newText: " - <em style='color:red;'>New!</em>" // HTML for the "New!" text
  };
</script>
<link type='text/css' rel='stylesheet' href='https://rawgit.com/tuan2308/css/master/tabbed-toc.css'></link>
<script src="https://rawgit.com/tuan2308/js/master/tabbed-toc.js" type="text/javascript"></script>

– Thay dòng: http://www.startuanit.net/thành địa chỉ blogspot của bạn.
– Cuối cùng là bấm chọn xuất bản và chúc bạn thành công.

Share: http://thuthuat30s.blogspot.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.