Tạo nút lên, xuống bên phải Sidebar cho Blogger


Tạo nút lên, xuống bên phải thanh trượt cho Blogger

Tạo Nút back to top và back to bottom đơn giản không hiệu ứng cho blogspot

Bước 1: Các bạn vào trang tổng quan của blog của bạn » Mẫu » Chỉnh sửa HTML Tìm thẻ ]]></b:skin> và chèn toàn bộ code CSS bên dưới trưởc thẻ vừa tìm được

/* TOP BOTTOM */
#bttop{background:#0093DA;text-align:center;padding:13px;position:fixed;bottom:50%;right:0;cursor:pointer;display:none;color:#fff;font-size:15px;font-weight:900}
#bttop:hover{background:#0a932c;border-bottom:4px solid #0093DA}
.bottombottom{position:fixed;z-index:9999;bottom:43%;right:0;
padding-left:1px;background:#333}

Bước 2: Tìm đến thẻ </body> và thêm đoạn mã sau lên trên thẻ đó.

<div id='bttop'><i class='fa fa-chevron-up'></i></div><script type='text/javascript'>$(function(){$(window).scroll(function(){if($(this).scrollTop()!=0){$('#bttop').fadeIn();}else{$('#bttop').fadeOut();}});$('#bttop').click(function(){$('body,html').animate({scrollTop:0},800);});});</script>
<a class='bottombottom' href='javascript:window.scrollTo(0,999999)' title='Xuống cuối trang'><img alt='Xuống cuối trang' src='https://2.bp.blogspot.com/-aMLqfHa0hUI/VwD6fv1lpAI/AAAAAAAADAM/MV443chEOxgMn-xjIOSne7PA0czbaFUHQ/s1600/back-to-bottom.png'/></a>
<script type="text/javascript">
if (window.jstiming) window.jstiming.load.tick('widgetJsBefore');
</script>

Code : www.toilaquantri.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here