Tag Archives: Tạo sitemap đẹp cho Blogspot

Hướng dẫn tạo Sitemap đẹp cho blogspot năm 2020

sitemapblogspot

Bài viết hướng dẫn các bạn tạo sitemap cho blogspot. Lưu ý là sitemap này khác với sitemap mà bạn tạo để gửi trên Google master tool nhé. Đây là dạng sơ đồ web/blog động nó cập nhật bài viết liên tục trên blog của bạn. Nó giúp cho người đọc có một cái nhìn […]