Tag Archives: Tạo nút back to top và back to bottom

Tạo nút lên xuống, trang chủ cho Blogspot (Back to top)

backtotop

Bài viết này mình sẽ chia sẻ cho các bạn tiện ích nút lên xuống, trang chủ cho Blogspot, Tiện ích này giúp bạn đọc có thể dễ dàng xuống dưới chân trang và lên đầu trang nhanh chóng thay vì kéo chuột nhiều lần. Và có thể về trang chủ hoặc trang khác tùy […]