Tag Archives: bình luận Facebook vào website

Hướng dẫn tạo tiện ích bình luận gần đây cho Blogspot

tiện ích bình luận cho blogspot

Hướng dẫn tạo tiện ích bình luận gần đây cho Blogspot Một thủ thuật nhỏ cho blogger, đây là thủ thuật tạo một khung hiển thị những bình luận mới nhất như bài trước của mình Tạo trang hiển thị bình luận mới cho Blogspot nhưng cái này tiện hơn là widget ngay trên blog […]