Share top 50 hình ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh

hình ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh

Blog Startuanit share bộ tuyển tập top 50 hình ảnh và nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh full hd cho máy tính và điện thoại. Phật (chữ Hán: 佛) hay Bụt (chữ Phạn: Buddhã) trong Phật giáo nghĩa là Toàn Giác, thường dùng để chỉ đến một vị Thánh, chính xác hơn là một vị Chánh Đẳng Giác đã đạt đến sự tinh khiết và hoàn thiện trong đạo đức, trí tuệ thông qua nỗ lực của bản thân trong việc thực hiện các pháp Ba-la-mật ở rất nhiều kiếp sống, tâm trí của Ngài ấy đã vắng mặt hoàn toàn vô minh – gốc rễ gây ra sinh tử, do đó Ngài cũng có những khả năng siêu vượt và hoàn hảo như Thần thông ở mức độ cao nhất, một trí tuệ vĩ đại (Nhất thiết trí) cùng với sự từ bi vô hạn với mọi chúng sinh khác, không phân biệt đối tượng. Sự giác ngộ ấy có tính chất siêu nhiên, theo các Phật tử thì nó không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ, sự hiểu biết thông thường được mà chỉ có thể hiểu hoàn toàn khi đã trải nghiệm nó. Những chúng sinh đang trên con đường để trở thành một vị Phật, chuyên tâm thực hiện các hạnh Ba-la-mật, phát tâm từ bi được gọi là Bồ tát. Khi thành Phật, không chỉ về mặt trí tuệ và đức hạnh mà còn toàn diện về mặt hình thể Ba mươi hai tướng tốt – Tám mươi vẻ đẹp vô cùng thanh tịnh, tuy nhiên Phật toàn giác không toàn năng.

Trước đây, từ này thường để chỉ một vị Phật trong lịch sử tên là “Tất-đạt-đa Cồ-đàm (Siddhārtha Gautama)”, một nhân vật có thật đã truyền bá tư tưởng của mình ở lục địa Ấn Độ vào thế kỷ 5 trước công nguyên, và những giáo lý ấy đã được làm nền tảng để khai sinh ra Phật giáo. Nhưng theo lời giảng của chính Siddhārtha Gautama thì Ngài chỉ là vị Phật duy nhất trên Trái Đất trong thời kỳ này, chứ nếu xét rộng ra toàn vũ trụ, xét cả quá khứ – tương lai thì ngoài ông ra còn có vô số vị Phật khác nữa, họ tồn tại ở các thế giới (hành tinh) khác hoặc ở những thời điểm khác: nhiều vị đã đắc đạo ở quá khứ, nhiều vị đang sống trong hiện tại (ở những thế giới khác) và nhiều vị sẽ đắc đạo ở tương lai. Cũng theo lời Ngài, trong tương lai rất xa về sau, trên Trái Đất sẽ xuất hiện một vị nữa đắc đạo thành Phật, đó là Bồ Tát Di Lặc thành Phật Di Lặc.

Theo Phật giáo, thời đại xuất hiện một vị Phật là rất hiếm. Do đó, thời kỳ mà một vị Phật xuất hiện hoặc giáo pháp của vị Phật đó vẫn còn tương đối nguyên vẹn là một thời kỳ “hạnh phúc”. Vì có nhiều thời kỳ, có nhiều giai đoạn rất dài trong các chu kỳ thế giới không hề xuất hiện một vị Phật nào, nếu có thì cũng chỉ có những vị Phật Độc Giác, các vị ấy xu hướng ít tuyên thuyết giáo pháp, cho nên chúng sinh không có phương tiện giải thoát. Vị Phật thường được xem là đại diện cho các vị Phật quá khứ là Nhiên Đăng Cổ Phật. Trong khi vị Phật tương lai được cho là sẽ xuất hiện ở Trái Đất này là Di-lặc.

Trong Phật giáo bắc tông thì còn chia ra Phật mẫu, Phật vương, Phật tổ, Phật tử. Ngoài ra còn có những tầng tu hành thấp hơn Phật như: Duyên giác (Phật độc giác), Thanh văn (là những người nghe Phật giảng dạy mà tu được quả vị A-la-hán).

Xem thêm: Hình ảnh và nền tướng Zyra – Gai nổi loạn trong liên minh huyền thoại

Dưới đây là 50 hình ảnh và nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh full:

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 1

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 2

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 3

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 4

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 5

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 6

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 7

 

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 8

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 9

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 10

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 11

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 12

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 13

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 14

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 15

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 16

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 17

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 18

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 19

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 20

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 21

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 22

 

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 24

 

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 25

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 26

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 27

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 28

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 29

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 30

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 31

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 32

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 33

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 34

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 35

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 36

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 37

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 38

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 39

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 40

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 41

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 42

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 43

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 44

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 45

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 46

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 47

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 48

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 49

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 50

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 51

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 52

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 53

hình nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp huyền ảo lung linh số 54

Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.