PSD khung ảnh bìa facebook P3


Star Tuấn Blogger Share 12 PSD Khung Ảnh bìa facebook

Nếu không thích tải file PSD bạn có thể tải ảnh về rồi chèn vào ảnh bìa của mình cũng đc
https://www.mediafire.com/download/179y9187nny97b7/khung1.psd


https://www.mediafire.com/download/kimpwzw1f36ck4h/khung2.psd


https://www.mediafire.com/download/v3mxucceupd561w/khung3.psd


https://www.mediafire.com/download/dnirbouc9b6n4h9/khung4%282%29.psd


https://www.mediafire.com/download/58rp8caaeycl2iq/khung5.psd


https://www.mediafire.com/download/9u3vceyclyv4r9z/khung6.psd


https://www.mediafire.com/download/qtxm4rw270qtyct/khung7.psd
https://www.mediafire.com/download/f7zbr74cqp9tp8w/khung8.psd


https://www.mediafire.com/download/wzhzy7u5sd7q2f8/khung9.psd


https://www.mediafire.com/download/cjs99d3mjul1733/khung10.psd
BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here