PSD khung ảnh bìa facebook P3 2020

khung1
Star Tuấn Blogger Share 12 PSD Khung Ảnh bìa facebook

Nếu không thích tải file PSD bạn có thể tải ảnh về rồi chèn vào ảnh bìa của mình cũng đc

 
 
https://www.mediafire.com/download/179y9187nny97b7/khung1.psd


https://www.mediafire.com/download/kimpwzw1f36ck4h/khung2.psd


https://www.mediafire.com/download/v3mxucceupd561w/khung3.psd


https://www.mediafire.com/download/dnirbouc9b6n4h9/khung4%282%29.psd


https://www.mediafire.com/download/58rp8caaeycl2iq/khung5.psd


https://www.mediafire.com/download/9u3vceyclyv4r9z/khung6.psd


https://www.mediafire.com/download/qtxm4rw270qtyct/khung7.psd
https://www.mediafire.com/download/f7zbr74cqp9tp8w/khung8.psd


https://www.mediafire.com/download/wzhzy7u5sd7q2f8/khung9.psd


https://www.mediafire.com/download/cjs99d3mjul1733/khung10.psd


 


 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.