PSD Ảnh bìa hiệu ứng chữ cực chất

PSD Ảnh bìa hiệu ứng chữ cực chất

Text effect photoshop PSD Ảnh bìa hiệu ứng chữ cực chất


Tải PSD Tải Font

Hướng dẫn:

  1. Tải PSD & Font ở trên về.
  2. Thêm font vào máy tính và mở file PSD trong Photoshop
  3. Vào từng phần Text 1 và Text 2 để EDIT thành tên bạn, vào phần “Màu” để chỉnh thành màu bạn thích.
  4. Cuối cùng chỉ việc lưu lại theo dạng JPEG là xong.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.