Hướng dẫn tạo ảnh bìa hiệu ứng chữ 7 màu

hướng dẫn tạo ảnh bìa hiệu ứng chữ 7 mầu

Hướng dẫn tạo ảnh bìa hiệu ứng chữ 7 màu

Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo hiệu ứng chữ 7 màu lòe 🙂

Hướng dẫn tạo ảnh bìa hiệu ứng chữ 7 màu

B1: Các bạn tạo 1 layer với kích thước 1700×630 (kích thước đẹp nhất để tạo ảnh bìa)

Hướng dẫn tạo ảnh bìa hiệu ứng chữ 7 màu số 1

B2: Dùng công cụ text ghi chữ mình muốn mình dùng font UVF Bleeding Cowboys

Hướng dẫn tạo ảnh bìa hiệu ứng chữ 7 màu số 2

các bạn nhấn ctrl j 2 lần để nhân đôi layer chữ đó lên 2 lần nữa

Hướng dẫn tạo ảnh bìa hiệu ứng chữ 7 màu số 3

B3 : Các bạn vào layer cuối cùng Rồi chọn Filter > Stylize > Wind

Hướng dẫn tạo ảnh bìa hiệu ứng chữ 7 màu số 4

Hướng dẫn tạo ảnh bìa hiệu ứng chữ 7 màu số 5

Ctrl F để nó dài ra (2 lần là đủ vì dài quá cũng ko đẹp)
 
Hướng dẫn tạo ảnh bìa hiệu ứng chữ 7 màu số 6

Làm tương tự Bước 3 Nhưng chọn “from the left”
Ta sẽ được như hình

Hướng dẫn tạo ảnh bìa hiệu ứng chữ 7 màu số 7

B4 : Các bạn xoay ảnh bằng cách Chọn Image  > Rotate Canvas > CCW90°
 
Hướng dẫn tạo ảnh bìa hiệu ứng chữ 7 màu số 8

Rồi làm tương tự B3

Hướng dẫn tạo ảnh bìa hiệu ứng chữ 7 màu số 9

Rồi ta xoay ảnh lại về ban đầu  Chọn Image  > Rotate Canvas > CW90°

Hướng dẫn tạo ảnh bìa hiệu ứng chữ 7 màu số 10

Ta được thế này

Hướng dẫn tạo ảnh bìa hiệu ứng chữ 7 màu số 11
 
B5 Tạo 1 layer mới (Ctrl + Shift + N )

Hướng dẫn tạo ảnh bìa hiệu ứng chữ 7 màu số 12

Chọn công cụ Gradient Rồi chọn hiệu ứng 7 màu

Hướng dẫn tạo ảnh bìa hiệu ứng chữ 7 màu số 13

Rồi kéo thar chuột như mình

Hướng dẫn tạo ảnh bìa hiệu ứng chữ 7 màu số 14

Chọ multiply

Hướng dẫn tạo ảnh bìa hiệu ứng chữ 7 màu số 15

Chuột phải vào layer text trên cùng chọn Blending Options

Hướng dẫn tạo ảnh bìa hiệu ứng chữ 7 màu số 16

Chỉnh thông số như hình

Hướng dẫn tạo ảnh bìa hiệu ứng chữ 7 màu số 17

Và Đây kết quả cuối cùng

Hướng dẫn tạo ảnh bìa hiệu ứng chữ 7 màu

Chúc Các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.