Hướng dẫn cover ảnh bìa khớp với avatar bằng photoshop

avatar ảnh bìa facebook

Xem thêm : Share tổng hợp ảnh avatar khớp với ảnh bìa facebook

Làm trên Photoshop online

Làm Trên Photoshop CS3,4,5,6,CC

Nguyên liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.