[HTML] Code Chữ 7 màu nhấp nháy đổi màu

Live Demo DownloadBạn copy đoạn mã (code)sau đây , rồi paste lên blog, Web của bạn.<div style="font-size: 20px"><script type="text/javascript">farbbibliothek = new Array();farbbibliothek...