Chia sẻ file psd ảnh bìa đúng người sai thời điểm ấn tượng

Chia sẻ file psd ảnh bìa đúng người sai thời điểm ấn tượng

Startuanit chia sẻ file psd thiết kế ảnh bìa status đúng người sai thời điểm – chẳng hứa xua tan được mây đen … nhưng bình yên khi bên anh cực chất. 

Xem thêm: PSD thiết kế ảnh bìa tình yêu “Valentine FA Don’t Care” đẹp

Hình ảnh demo:

hình ảnh demo ảnh bìa đúng người sai thời điểm

hình ảnh demo ảnh bìa đúng người sai thời điểm số 1

PSD đúng người sai thời điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.