Bộ sưu tập hình nền thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống lung linh

Statuanit chia sẻ bộ sưu tập hình ảnh và nền thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống lung linh sắc màu cho máy tính, laptop full hd. Mùa Xuân là một trong bốn mùa thường được công nhận ở những vùng ôn đới và cận cực, tiếp nối mùa đông và diễn ra trước mùa hạ. Về mùa xuân có rất nhiều định nghĩa, nhưng cách sử dụng khác nhau tùy vào khí hậu, văn hóa và tập quán của mỗi khu vực. Khi ở Bắc bán cầu đang là mùa xuân thì ở Nam bán cầu sẽ là mùa thu. Vào ngày xuân phân, ngày dài xấp xỉ 12 giờ và kể từ đó trở đi quảng thời gian ban ngày bắt đầu tăng lên. Ngoài đề cập đến một mùa trong năm, mùa xuân hay “thời kỳ mùa xuân” còn thường được liên tưởng đến sự tái sinh, trẻ hóa, đổi mới, sự sống lại và tái phát triển (như thanh xuân, mang nghĩa là “tuổi trẻ”).

Xem thêm: Bộ hình nền thiên nhiên mùa đông man mác hương vị buồn và tâm trạng

Dưới đây là hình ảnh và nền thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống lung linh sắc:

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 1

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 2

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 3

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 4

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 5

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 6

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 7

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 8

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 9

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 10

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 11

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 12

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 13

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 14

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 15

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 16

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 17

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 18

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 19

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 20

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 21

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 22

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 23

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 24

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 25

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 26

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 27

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 28

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 29

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 30

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 31

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 32

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 33

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 34

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 35

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 36

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 37

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 38

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 39

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 40

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 41

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 42

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 43

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 44

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 45

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 46

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 47

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 48

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 49

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 50

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 51

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 52

hình ảnh thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống số 53

Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.