Ảnh bìa Phía sau một cô gái P2Ảnh bìa Phía sau một cô gái – Soobin Hoàng Sơn

Có thể là nước mắt mà không phải nụ cười bạn vẫn gặp,
là trái tim khóa trái tự bao giờ vì những tổn thương
không phải mạnh mẽ như bạn vẫn thường thấy. 

Text by Trần Thanh Tú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here