Ảnh bìa Lạc Trôi P2 | Sơn Tùng MTPCover ảnh bìa facebook Lạc Trôi

Người theo hương hoa mây mù giăng lối
Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi
Đơn côi mình ta vấn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn

Download File PSDDownload Font Lạc Trôi PSD Lạc Trôi P1

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here