Ảnh bìa Ghen – ErikGhen ghen ghen ghen mà
Vì anh đang yêu em thôi thôi thôi mà
Là anh đang ghen ghen ghen ghen mà
Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em


Trích bài hát Ghen – Khắc Hưng, ERIK, MIN


BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here